การประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ

5 สิงหาคม 2556

 

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

จำนวนทั้งหมด 35 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม