Prof.Stephen Kajewski และคณะ เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

13 กรกฎาคม 2558

 

             เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 Prof.Stephen Kajewski และคณะ จาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพบปะกับรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับ 

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม