Dr. Seng Hong จาก AOARD เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

20 กรกฎาคม 2558

 

             เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 Dr. Seng Hong จาก Asian Office of Aerospace Research and Development (AOARD) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และพบปะกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับ 

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม