ผู้อำนวยกา​รศูนย์ความ​เป็นเลิศด้​านฟิสิกส์และคณะ ปฎิบัติงาน ณ DESY ประเทศเยอรมณี

17 มิถุนายน 2558

 

              ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายนผู้อำนวยกา​รศูนย์ความ​เป็นเลิศด้​านฟิสิกส์และคณะ เดินทางสู่ DESY (Deutsches Elektronen-Synchotron) เมือง Zuethen ณ ประเทศเยอรมณี เพื่อเข้าร่วมการประชุม PITZ Collaboration meeting 2015 ซึ่งร่วมกันศึกษาและพัฒนาแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนสำหรับ European X-Ray Free Electron Laser (XFEL) และได้เยี่ยมชมการติดตั้ง XFEL ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรมณี

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม