ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะเยี่ยมชม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

19 สิงหาคม 2558

 

               เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ  อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์ของฟิล์มบาง ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ตามคำเชิญ โดยมีคณะผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้การต้อนรับ และได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือโครงการวิจัยระหว่างศูนย์ความเป็นด้านฟิสิกส์กับบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จะดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว ในระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563)

 

 

จำนวนทั้งหมด 5 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม