คณะจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหมเยี่ยมเยือนศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

9 กันยายน 2558

 

              เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม และพบปะกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับทางศูนย์ฯ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 19 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม