Prof. Lennart Hasselgren เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

19 กุมภาพันธ์ 2559

 

              เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 Prof. Lennart Hasselgren อดีตผู้อำนวยการ The International Program in the Physical Sciences มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala University) ประเทศสวีเดน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และพบปะกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ต่อไปในอนาคต

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม