คณะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

25 กุมภาพันธ์ 2559

 

                เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาววัฒนาพร  สุขพรต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยมี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการบริหารจัดการศูนย์ฯ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

 

 

จำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม