การบรรยายเสวนาวิชาการ

1 มีนาคม 2559

 

            ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับเกียรติเชิญไปเป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ "หนึ่งร้อยปี ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องหว้ากอ 1 สวทน. ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานครซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ "ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับการเรียนการสอนและการใช้งานในประเทศไทย" 

           โดยสามารถรับชมการบรรยายได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=0ubmHaFtbHA หรือคลิ๊กที่นี่

 

 

จำนวนทั้งหมด 0 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม