ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เยี่ยมชมบริษัทกุลธรเคอร์บี้ (มหาชน) จำกัด

12 กุมภาพันธ์ 2559

 

              ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะเยี่ยมชมบริษัทกุลธรเคอร์บี้ (มหาชน) จำกัด ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. เพื่อหาความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการวิจัยด้าน Magnetic Material หลังจากที่ได้หารือกันมาแล้วครั้งล่าสุดในงานสัมมนาConsultant Meeting on Magnetic Materials ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ได้มีการหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อตกลงจัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสานต่อโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม