คณะจากบริษัท Tus-Holdings Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

18 มีนาคม 2559

 

             เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559  Mr. Chen Hangbo, Executive Vice President of Tus-Holdings Co.,Ltd. พร้อมคณะโดยการนำของพลเอกอุทัย ชินวัตร เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพบปะกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ต่อไปในอนาคต

           โดยบริษัท Tus-Holdings Co.,Ltd. เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชิงหัว ที่มีชื่อเสียงและเป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของจีนและเอเชีย รวมถึงประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ (Start up) เริ่มการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม