ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์ เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

7 เมษายน 2559

 

          เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ ได้ร่วมหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม