ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมงานแถลงข่าวผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มิถุนายน 2559

 

         เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"ผลงานวิจัยเด่นในรอบ 4 ปี" โดย ศาสตรจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบัน / ศูนย์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงผลงานวิจัยต่อสื่อมวลชนให้รับทราบและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

 

         อนึ่ง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้นำเสนอผลงานที่ผ่านมาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในระยะที่ผ่านมา, ผลงานวิจัยเด่น: "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ"และ "การปรับปรุงคุณภาพพลอยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีลำไอออน" ในการแถลงข่าวฯ ครั้งนี้ด้วย

 

 

จำนวนทั้งหมด 7 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม