บรรยากาศงานSiam Physics Congress 2016 (SPC2016) และงานประชุมประจำปี 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

16 มิถุนายน 2559

 

             ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมงาน Siam Physics Congress 2016 (SPC2016) ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโรงแรมบ้านสวน คุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยในงานมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


               และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดงานประชุมประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดียวกันนี้ โดยภายในงานประชุมดังกล่าวมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในระยะที่ 2 และการเสวนาระดมความคิดในเรื่อง "ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของการทำความเย็นแบบใหม่" และ "The Physics of Ion Beam Induced Gemstone Enhancement" ซึ่งจะนำไปสู่การประชุม consultant meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงลึกที่นักวิจัยเชี่ยวชาญต่อไป 

 

 

จำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม