ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

26 กรกฎาคม 2559

 

               เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2559 ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพบปะกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ต่อไปในอนาคต

 

 

จำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม