การเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และการหารือความร่วมมือระหว่างกันของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

19 สิงหาคม 2556

 

การเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และการหารือความร่วมมือระหว่างกันของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

 

 

จำนวนทั้งหมด 3 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม