พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กันยายน 2559

 

          เมื่อวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.จักรพันธ์   ศิริธัญญาลักษณ์ ตำแหน่ง คณบดี ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยด้านการใช้ลำไอออนและพลาสมาในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรร่วมกัน 
 
 

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม