โครงการ "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกสละ จังหวัดจันทบุรี"

21 กันยายน 2559

 

            ตามที่ศูนย์วิจัยนาโนสเกลฟิสิกส์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และเกษตรกรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกสละ ณ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

            เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นประธานเปิด "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกสละ จังหวัดจันทบุรี" โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 2 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม