การประชุมระดมความคิดโจทย์วิจัยการปรับปรุงคุณภาพพลอย ด้วยลำไอออน

28 กันยายน 2559

 

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมร่วมนักฟิสิกส์ นักอัญมณีวิทยาและผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อร่วมมือกันหาวิธีเฉลยปัญหาต่างๆของเทคนิคใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพพลอยเนื้อแข็งด้วยลำไอออน ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ที่ต่อเนื่องมาจากการประชุม 2 ครั้งแรก ในการนี้มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดทั้งสิ้น 30 ท่าน นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

จำนวนทั้งหมด 15 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม