การเข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 มกราคม 2560

 

           เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา09.15 น. ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทุกศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมคาระและสวัสดีปีใหม่ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ อาคารอุดมศึกษา2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

จำนวนทั้งหมด 1 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม