Prof. Laurent Baulieu เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

19 มกราคม 2560

 

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 Prof. Laurent Baulieu นักวิจัยฟิสิกส์อนุภาค ที่ CERN และ UPMC Sorbonne University ประเทศฝรั่งเศส และในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  UNESCO Chair on Knowledge Sharing, Generating New Vocations and Pursuing a Realistic Development on a Long-term Perspective CERN) และ Alexandra Barnoux เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และได้ปรึกษาหารือด้านความร่วมมือระหว่างกัน โดยผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ให้การต้อนรับ ซึ่งจะส่งผลกระทบในแง่ดีต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศในลำดับต่อไป


          และในการนี้ Prof. Laurent Baulieu ได้ให้เกียรติในการบรรยายให้แก่นักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 5 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม