ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ จัดการประชุมสัมมนา “Graphene Plasmon-Based Free-Electron IR to X-ray Laser” ครั้งที่ 2

28 เมษายน 2560

 

           วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยนิวตรอน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ).ดร ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านฟิสิกส์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและดำเนินการในการระดมสมอง เรื่อง “Graphene Plasmon-Based Free-Electron IR to X-ray Laser” ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการระดมความคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต

           สำหรับภายในงานประชุมสัมมนา  ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยจากหลากหลายแห่งมาแลกเปลี่ยนความรู้ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC)

 

 

จำนวนทั้งหมด 20 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม