บรรยากาศงานSiam Physics Congress 2017 (SPC2017) และงานประชุมประจำปี 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

30 พฤษภาคม 2560

 

             ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมงาน Siam Physics Congress 2017 (SPC2017) ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa จังหวัดระยอง โดยในงานมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในงานนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่น่าสนใจ


               และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดงานประชุมประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดียวกันนี้ โดยภายในงานประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2563) และการดำเนินงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งในงานประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีการประเมินโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนประชุมเสวนาระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหม่สำหรับปีงบประมาณ 2562 และ 2563

 

 

 

จำนวนทั้งหมด 22 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม