บรรยากาศงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในหัวข้อ

11 สิงหาคม 2560

 

              ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดง เผยแพร่ผลงานวิจัยและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดพลังการสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ "STEM Education"  ภายในงานมีการนำเสนอโปสเตอร์ การสาธิตสื่อการสอน และวิดีทัศน์ต่างๆที่น่าสนใจมากมาย

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม