บรรยากาศงานนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

22 สิงหาคม 2560

 

             ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2560  ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชาฟิสิกส์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนกว่า 1,000 คน  ซึ่งภายในงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้จัดบูธเผยแพร่ความรู้ฟิสิกส์ที่น่าสนใจ และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม