โครงการ "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกเมล่อน จังหวัดกาญจนบุรี"

14 กันยายน 2560

 

            ตามที่ศูนย์วิจัยนาโนสเกลฟิสิกส์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และเกษตรกรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกเมล่อน ณ  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

           

             เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกเมล่อน จังหวัดกาญจนบุรี"  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

 

จำนวนทั้งหมด 28 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม