Dr.Herskowitzและคณะ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

3 มกราคม 2561

 

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ Ahvie  Herskowitz ประธาน American College for Advancement in Medicine (ACAM) และกรรมการผู้จัดการของ ANATARA Medicine และคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และได้ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในประเด็นการพัฒนาเวชศาสตร์การชลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging)

          ANATARA Medicine เป็นองค์กรที่รวมเอารูปแบบการดูแลสุขภาพทั้งแบบโบราณและยุคใหม่ในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยหลากหลายด้าน อาทิ เวชศาสตร์การชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging) และการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและในโลกตะวันตก และองค์กรวิจัยทางการแพทย์ เพื่อค้นหาเทคโนโลยีด้านการแพทย์รูปแบบใหม่ๆอีกด้วย

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม