ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ได้เยี่ยมชมและหารือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยของ Chinese Academy of Science (CAS)

1 ตุลาคม 2556

 

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ได้เยี่ยมชมและหารือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยของ Chinese Academy of Science (CAS)

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม