บรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ COMSOL Multiphysics Software & Hands-On Workshops

12 กุมภาพันธ์ 2561

 

               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ บริษัท i-Math Pte Ltd จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “COMSOL Multiphysics Software & Hands-On Workshops” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน  ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ เทคนิคการใช้งานขั้นสูงของโปรแกรม COMSOL สำหรับคณาจารย์ และนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และผู้ที่สนใจ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมนี้ โดยบริษัท i-Math Pte Ltd ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย COMSOL Multiphysics Software ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมในการแนะนำการใช้งานโปรแกรม COMSOL จำนวน 50 คน และมีผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติจำนวน 30 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 23 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม