การประชุมประจำปี 2561 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

31 พฤษภาคม 2561

 

                ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ Topland Hotel & Convention Centre จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดประชุมประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศูนย์ฯ กับคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาที่เป็นผู้ร่วมงานกับศูนย์ฯในการช่วยกันพัฒนาความเข้มแข็งของวงการฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย รวมถึงผู้ที่สนใจด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 105 คน ในโอกาสนี้ได้มีการจัดระดมความคิดในประเด็น “Frontier Research and Development in Physics and Related Technologies for Thailand” และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559 และ 2560 จำนวน 32 โครงการวิจัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 25 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม