ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

31 พฤษภาคม 2561

 

                เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ

 

                ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (The Institute for Fundamental Study หรือ IF) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการฯ และคณะให้การต้อนรับ

 

 

จำนวนทั้งหมด 15 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม