การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการวิจัย ดำเนินรายการโดย ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล

26 กรกฎาคม 2561

 

        ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินและการวิจัย ดำเนินรายการโดย ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล

 

        ในโอกาสนี้ ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม ให้การต้อนรับ

 

 

จำนวนทั้งหมด 23 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม