โครงการ หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

14 สิงหาคม 2561

 

        ตามที่ศูนย์วิจัยนาโนสเกลฟิสิกส์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกทุเรียน ณ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นประธานเปิด "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี" โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 16 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม