ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

8 พฤศจิกายน 2561

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าห้องปฎิบัติการ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 – 13.30 น.

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม