การให้บริการทางวิชาการเครื่องอบไมโครเวฟเอนกประสงค์แก่ ว่าที่ร้อยเอก สุรศักดิ์ จันทรานิมิต นักศึกษาปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11 ตุลาคม 2556

 

การให้บริการทางวิชาการเครื่องอบไมโครเวฟเอนกประสงค์แก่ว่าที่ ร้อยเอก สุรศักดิ์ จันทรานิมิต นักศึกษาปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับการวิจัยในหัวข้อ "ระดับความชื้นของขนมจีนอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตขนมจีนทอดโรยหน้าและการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 

 

จำนวนทั้งหมด 19 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม