ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์นำเสนอผลงานโครงการวิจัยในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2561

13 พฤศจิกายน 2561

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานการแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้มีการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาต่อสื่อมวลชน โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เลือกที่จะนำเสนอผลงานของโครงการวิจัยชื่อ “ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออน/พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช/แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนมและโคเนื้อ” ชื่อผลงาน “อาหารโคนมราคาถูกมีคุณภาพด้วยแบคทีเรียกลายพันธุ์จากพลาสมา”

 

 

จำนวนทั้งหมด 20 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม