โครงการ หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกอ้อย จังหวัดมุกดาหาร

16 พฤศจิกายน 2561

 

        ตามที่ศูนย์วิจัยนาโนสเกลฟิสิกส์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกอ้อย ณ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 

        เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดร.ดุษฎี สุวรรณขจร  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นประธานเปิด "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกอ้อย จังหวัดมุกดาหาร" โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วม จำนวน 60 คน หลังจากนั้นเป็นการบรรยายการนำ ZnO ไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านหนองแวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 40 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 20 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม