พิธีเปิดการประชุมวิชาการ International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2018)

22 พฤศจิกายน 2561

 

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางรังสีและการปลดปล่อยของวัสดุ International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM-2018) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค (PBP) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ของรังสีและการปลดปล่อยจากวัสดุด้วยลำไอออน / พลาสมา และการประยุกต์ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อียู ญี่ปุ่น บราซิล จีน ไต้หวัน เกาหลี และไทย ตลอดจนได้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรังสีและการปลดปล่อยจากวัสดุ

 

 

จำนวนทั้งหมด 17 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม