รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและพบปะนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

18 ตุลาคม 2561

 

        วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ เยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยและพบปะนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการวิจัยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ เดชะปัญญา หัวหน้าโครงการวิจัย ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 17 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม