พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม “จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่” ของศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์

2 เมษายน 2562

 

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม “จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่” ของศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์  ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” จากนั้นศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้บริหาร สกอ.และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ นำชมนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยสัญจรครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่” โดยแบ่งจัดแสดงเป็น 5 กลุ่มหลักคือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มสุขภาพ กลุ่มการเกษตร กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว

 

 

จำนวนทั้งหมด 10 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม