การบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าข้าว โดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ”

16 พฤษภาคม 2562

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ดร. จิรณัทฐ์ เตชะรัง  ตำแหน่งนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าข้าว โดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ” และได้รับเชิญจาก โครงการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษ (เป็นกลุ่มข้าวมีสี) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ของ สกอ. ในการประชุมประจำปีโครงการวิจัยการประยุกต์พลาสมาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสำหรับตลาดพิเศษ 

 

 

จำนวนทั้งหมด 3 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม