การเยี่ยมชมโครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

10 พฤษภาคม 2562

 

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สผ. และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศูนย์ฯ และ ปตท.สผ. นอกจากนั้น ได้ร่วมกันปรึกษาหารือถึงโอกาสของความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งสององค์กรในอนาคต

 

 

จำนวนทั้งหมด 5 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม