ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ พบปะนักวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28 มีนาคม 2562

 

        ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยและพบปะนักวิจัยในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 3 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม