ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ พบปะนักวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

4 มีนาคม 2562

 

        เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยและพบปะนักวิจัยในโครงการวิจัยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.สรายุทธ เดชะปัญญา ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 2 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม