การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

4 ตุลาคม 2562

 

       ในการประชุมใหญ่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีโดยนายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาฯ ได้เชิญศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาข้าวพันธุ์กลายด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะโครงการความร่วมมือไตรมิตรมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากกว่า 1 ตัน/ไร่ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชาวนาที่มีมากกว่าการปลูกแต่ข้าวเพื่อการบริโภคอย่างที่ผ่านๆมา

 

       การประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางมาเป็นประธานมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธของสภาเกษตรกรจ. ราชบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้นำข้าวสายพันธุ์ใหม่คุณภาพดีเด่นที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำจำนวน 6 สายพันธุ์มาจัดแสดง อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้ให้เกียรติทดลองชิมข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ “มช 10-1” ของโครงการ นอกจากนั้นยังได้รับฟังความรู้เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเองเป็นแห่งแรกของประเทศ

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม