การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

15 พฤศจิกายน 2556

 

        การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม