การเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

9 มีนาคม 2563

 

       เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พิริยะประกาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทข้าว ซี.พี.จำกัด และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผลการหารือความร่วมมือสรุปได้ ดังนี้

 

(1) บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สนใจนำสายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่มีศักยภาพ โดยเริ่มต้นการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ  มาใช้ในการชักนำการกลายพันธุ์ในข้าวกข43 (พันธุ์ข้าวตามที่บริษัทต้องการ)

 

(2) บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปปรึกษาฝ่าย R&D ของบริษัทเพื่อเลือกข้าวพันธุ์กลายที่ต้องการ โดยที่ไม่ซ้ำกับข้าวพันธุ์กลายที่ศูนย์ฯมีบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(ในแง่ของบันทึกข้อตกลงและค่าลิขสิทธิ์)

 

(3) ผู้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเสนอแนะให้ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สามารถพัฒนาความร่วมมือกับสภาเกษตรกรที่มีบันทึกข้อตกลงกับศูนย์ฯไปก่อนหน้านี้ได้

 

 

จำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม