การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน วันที่ 22 - 26 เมษายน 2556

11 พฤษภาคม 2556

 

กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม