ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 มกราคม 2564

 

      วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม