การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

20 มกราคม 2557

 

คณะจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 

จำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม